Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες στο blog των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

http://8dim-ptolem.blogspot.com/