ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 20 ΜΑΡΤΊΟΥ 2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες τις ώρες 10:00-12:30.

Για το Σχ. Έτος 2022 – 2023 στην Α΄ τάξη  του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά συμπληρώνουν μέχρι 31 – 12- 2022 ηλικία  έξι (6)  ετών,  δηλαδή  όσα γεννήθηκαν από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016.

Σύμφωνα με το Ν. 3687/2008, το Ν. 4386/2016, το Π.Δ. 79/2017 και την εγκύκλιο Φ.6/18474/Δ1/18-2-2022 του ΥΠΑΙΘ τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση-Υπ. Δήλωση εγγραφής, (πατήστε στον σύνδεσμο για λήψη), και αν ενδιαφέρεστε για το Ολοήμερο, (πατήστε τον σύνδεσμο: Αίτηση για την εγγραφή στο Ολοήμερο).

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί από το σχολείο), ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (για τους αλλοδαπούς μαθητές),

3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή για τον έλεγχος των εμβολιασμών, ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έγιναν οι εμβολιασμοί,

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ, πατήστε στον σύνδεσμο για λήψη),

5.  Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ),

6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου κατά την εγγραφή και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου με τη λήξη του Σχολικού Έτους.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Μπορείτε να δείτε την περιφέρεια του 8ου Δημ Σχολείου Πτολεμαΐδας στο blog του σχολείου (https://blogs.sch.gr/8dimptol/ ): (Πατήστε στον Σύνδεσμο για να δείτε την Σχολική μας περιφέρεια) ή στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Κοζάνης.

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο των εγγραφών είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσιάς Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση του σχολείου (τηλ. 24630 22923).Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση