Η ιστορία του σχολείου

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 ως τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο.

Λειτούργησε κανονικά από το Σχολικό έτος 1965-66 με πρώτο Διευθυντή τον Μάρκο Δ.Παπαδημητρίου. Το 1966 προάγεται σε 6/θέσιο.

Το σχολείο αρχικά στεγάστηκε στο διδακτήριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Το 1968, για την άνετη και πάντα πρωινή λειτουργία του 5ου και του 8ου Δημοτικού, ενοικιάστηκε το κτίριο του Δριζείου Κληροδοτήματος.

Ύστερα από δωρεά οικοπέδου απέναντι από την είσοδο του Γυμναστηρίου από τη Σχολική εφορία Α’ Λυκείου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, και ύστερα από παραχώρηση του διπλανού οικοδομικού τετραγώνου από το Δήμο, αποφασίστηκε η ανέγερση του σχολικού κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου.

Στις 15/6/1983 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη εργολάβου εκτελέσως του έργου, αφού προηγουμένως εκπονήθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Με ανάδοχο του έργου την κοινπραξία Δημ. Πλιάτσος – Απόστ. Τασμπίρης , η εγκατάσταση της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε την 5/7/1983 και το έργο ολοκληρώθηκε την 30 Ιουλίου 1985. Η δαπάνη έφτασε συνολικά στο ποσό των 40.500.000 δραχμών και η τελική παραλαβή έγινε στις 6/2/1986.

Το σχολείο λειτουργεί κανονικά στο νέο διδακτήριο από το σχολικό έτος 1985-1986 και σήμερα λειτουργεί ως 9θέσιο.

Πηγή: Γεώργιος Σιώζος