Σεπ 07 2014

Η καθημερινότητα των Ελλήνων φανερώνει χαρακτηριστικά της παιδείας τους

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * Η καθημερινότητα των Ελλήνων φανερώνει χαρακτηριστικά της παιδείας τους Η συλλογιστική προσέγγισης του θέματος βασίζεται στην παραδοχή ότι η διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς κάθε ατόμου συνιστά δημιούργημα της επιρροής, κυρίως, του περιβαλλοντικού παράγοντα. Με άλλα λόγια, στην κοινωνική συμπεριφορά συμπυκνώνονται οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, οι πληροφορίες […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια