Σεπ 07 2014

Χαρίζω: Η ιστοσελίδα της αλληλεγγύης

Η ιστοσελίδα της αλληλεγγύης – Παρουσίαση

H ιστοσελίδα της αλληλεγγύης  – Εισήγηση

Γεωλδάσης Άγγελος, Δαμαλάς Ευριπίδης, Σελβίδης Ισαάκ, Μάραντου Πηνελόπη, Κυριακίδου Γαρυφαλλιά, Σακαλή Παρασκευή, Κολώνιας – Ντουβαλέτης Ιωάννης, Κουνδουρά Ραφαέλα, Κωνσταντινιάκου Ευαγγελία, Μιχαηλίδης Θεόφιλος, Μιχαηλίδης Παύλος, Μπεκτασιάδου Ευγενία, Παϊταρίδου Νικολέτα, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Τάξης Ε, 6/θ Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

e-mail: mail@8dim-kilkis.kil.sch.gr

Ξενίδης Ελευθέριος – ΠΕ 70

mail@8dim-kilkis.kil.sch.gr

Περίληψη

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 8ου Δ. Σχ. Κιλκίς στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ελληνικής Γλώσσας», αλλά και της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» ασχολήθηκαν με την κατασκευή μιας ιστοσελίδας που προωθεί την ιδέα της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμαθητών και συμμαθητριών τους, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας ανέβασαν φωτογραφίες με πράγματα που προσφέρονται να χαρίσουν προκειμένου να τα γνωστοποιήσουν σε συμμαθητές ή φίλους τους, ενώ με την εφαρμογή voki έκαναν τη χρήση της ιστοσελιδας προσιτή και σε  άτομα με προβλήματα όρασης. Παράλληλα πήραν συνέντευξη από τους φορείς που προσφέρουν έργο αλληλεγγύης στην πόλη του Κιλκίς και τα αποτελέσματα τα ανέβασαν στο site. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από αυτές τις  ενέργειες ανέδειξαν την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης  αναδεικνύοντας τες και δίνοντάς τους ένα ιδιαίτερο νόημα.

 

Λέξεις κλειδιά: ιστοσελίδα , αλληλεγγύη, άτομα με προβλήματα όρασης

 

1. Εισαγωγή

Στην Ελλάδα οι οργανώσεις αλληλεγγύης πληθαίνουν και αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αξιοκρατικά, η έλλειψη θεσμών, καθώς και η απουσία υποδομών (ηθικών, υλικών και θεσμικών) αποτρέπουν ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή αποτελούν δικαιολογία για την απουσία δράσης. Η υποστήριξή τους και η ανάπτυξή τους όμως  είναι θέμα παιδείας, θέμα αισθήματος ευθύνης, καθώς και κατανόησης του τι σημαίνει να είσαι μέρος του κοινωνικού συνόλου και του πώς εκφράζεται η κοινωνική αλληλεγγύη.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Οι περισσότερες από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τους τομείς της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν γνωστή την παρουσία τους, να ευαισθητοποιήσουν του πολίτες, να κοινοποιήσουν τις δράσεις τους, αλλά και για να συγκεντρώσουν χρηματικές συνδρομές ή και υλικό που θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

Με την κατασκευή μιας παρόμοιας ιστοσελίδας οι μαθητές και οι μαθήτριες ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που έχουν κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα, χρησιμοποίησαν τα ψηφιακά μέσα για να κοινοποιήσουν τη δουλειά τους, συνέταξαν πολλά περιγραφικά κείμενα, ενώ παράλληλα τα ηχογράφησαν για να τα κάνουν προσιτά και σε άτομα με προβλήματα ακοής.

2.Διαδικασία

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποφάσισαν να χαρίσουν μεταχειρισμένα πράγματα, δικά τους, ή της οικογένειάς τους που δεν τα χρειάζονταν πλέον. Για να διαφημίσουν τη δράση τους και να κάνουν γνωστό στους συμμαθητές στους φίλους και στην οικογένειά τους την ενέργειά τους αυτή αποφασίστηκε να κατασκευάσουν μια ιστοσελίδα.

Σε πρώτη φάση οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέλλεξαν έναν σημαντικό αριθμό από πράγματα τα οποία έφεραν από τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα έφεραν, αρκετά παιχνίδια, σχολικό υλικό, αλλά και μερικά ρούχα. Στη συνέχεια φωτογράφισαν τα αντικείμενα και τα αποθήκευαν στους Η/Υ στους οποίους δούλευαν οι ομάδες.

Ακολούθως κάθε ομάδα επέλεγε μια σειρά από αντικείμενα και τα περιέγραφε με τη βοήθεια του συνεργατικού εργαλείου γραφής primarypad.  Με τον τρόπο αυτόν ήταν εύκολο για τον εκπαιδευτικό να ελέγχει τα κείμενα των παιδιών και να τα προβάλει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. Με τον τρόπο αυτό γινόταν και η διόρθωση των κειμένων από τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα για να γίνει η εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη και για μπορούν να την παρακολουθούν και άτομα με προβλήματα όρασης τα κείμενα ηχογραφήθηκαν με την εφαρμογή voki προκειμένου να συνοδεύουν ηχητικά το κείμενο.

Έπειτα ένας μαθητής ο οποίος γνώριζε τη διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας με τη βοήθεια της εφαρμογής www.webnode.com κατασκεύασε μια ιστοσελίδα όπου πέρασε μέσα τα κείμενα τις φωτογραφίες, αλλά και τα ηχητικά κομμάτια του voki που αντιστοιχούν σε κάθε αντικείμενο.

 

Σχήμα 1: Ιστοσελίδα «Ο κόσμος της αλληλεγγύης»

Παράλληλα σε κάθε αντικείμενο που χαρίζεται ενσωματώθηκε μια φόρμα επικοινωνίας που δίνει στον ενδιαφερόμενο τη  δυνατότητα να το ζητήσει. Τα αντικείμενα χαρίζονται και δεν πωλούνται έναντι κανενός αντιτίμου.

Με την εφαρμογή voki οι μαθητές και οι μαθήτριες ηχογράφησαν μηνύματα με τα οποία κοινοποιούν την ύπαρξη της ιστοσελίδας και εξηγούν στον δυνητικό χρήστη τις δυνατότητες  και τη χρήση της. Με τον τρόπο αυτό την κάνουν προσιτή και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.  Τέλος μια ομάδα μαθητών και μαθητριών συνέταξαν το εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας.

Για να κάνουν την ιστοσελίδα τους γνωστή κατασκεύασαν αφίσες με τη βοήθεια του εργαλείου Glogster και αφού την εκτύπωσαν τη μοίρασαν στους συμμαθητές τους στο σχολείο, ενώ την έστειλαν και με e-mail και στα άλλα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό κινητοποίησαν και παιδιά πέρα από την τάξη τους στο να συμμετέχουν στη δράση τους είτε με υλικά είτε με άλλου είδους βοήθεια.

Τέλος για να γνωρίσουν κι άλλες παρόμοιες δράσεις εθελοντισμού, επισκέφθηκαν με τον δάσκαλό τους το «Κοινωνικό Παντοπωλείο Κιλκίς» και στο παράρτημα του «Ερυθρού Σταυρού» Κιλκίς και ενημερώθηκαν για τις δράσεις τους. Τις συνεντεύξεις αυτές τις απομαγνητοφώνησαν και τις ανέβασαν στο site.

 

 3. Αξιολόγηση

Το θέμα της αλληλεγγύης είναι πολύ μεγάλο και ταυτόχρονα επίκαιρο, οπότε οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπόρεσαν να το προσεγγίσουν βιωματικά και   να εμβαθύνουν περισσότερο στα δεδομένα. Να προβληματιστούν σχετικά με την έννοια της αλληλεγγύης, να παράξουν οπτικοαουστικό υλικό σχετικά με την προβολή δράσεων αλληλεγγύης, τα οποία και δημοσίευσαν σε ειδική ιστοσελίδα της τάξης και να τα κοινοποίησαν στην τοπική κοινωνία. Το μοντέλο της διερευνητικής εργασίας που προτείνει η εργασία μπορεί να διευρυνθεί κριτικά και άλλους γνωστικούς τομείς με τη σύγκριση παρόμοιων οργανώσεων (π.χ. Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Γιατροί του Κόσμου), ενώ θα ήταν δυνατόν να γίνει εκμετάλλευση Διαδραστικών Παιχνιδιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο για την κριτική στάση των παιδιών απέναντι στον τρόπο διαχείρισης των αγαθών που προσφέρονται ως αντίδωρα αλληλεγγύης.

Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω εμπλούτισαν το μάθημα με στοιχεία που περιέχονται σε πόρους που προέρχονται από ΤΠΕ. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες χρησιμοποιώντας εργαστήριο με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

 

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε το «Ίδρυμα Μποδοσάκη» το οποίο μας χορήγησε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με τους οποίους μπορέσαμε και δουλέψαμε.

Βιβλιογραφία

 

1. Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., Ντίνας, Κ. 2003. Η πληροφοριακή – Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της γλώσσας. Αθήνα: ΔΑΡΔΑΝΟΣ

2. Ματσαγγούρας, Η. 2001. Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ

3. Υπ.Π.Δ.Β.Μ. &Θ – Π.Ι., 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα

4. Σολωμονίδου, Χ. 2006. Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία – Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *