Σύνδεσμοι

8ο Δ.ΣΧ. ΓΕΡΑΚΑ

8ο Δ.ΣΧ. ΓΕΡΑΚΑ
Μάρτιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Σκακιστική άσκηση

Translate

Σελίδες

ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ)

https://blogs.sch.gr/8dimgera/files/2020/11/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ-RV_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf


ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΚΕΣΥ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλλουν νέα αίτηση ή αίτηση επαναξιολόγησης των παιδιών τους από το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, ότι ακολουθείται πλέον η εξής διαδικασία:Λήψη αρχείου


Διαδικασία εισήγησης/αίτησης για την αξιολόγηση μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα αλλά και από τους γονείς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. 211076/ΓΔ4, 13 Δεκεμβρίου 2018, Αρ. Φύλλου 5614

 Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

 Άρθρο 3

Διερεύνηση αναγκών…

 1. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης αναγκών, οι μαθητές/τριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.

 

 1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ν.του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

 1. Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:

α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Τεύχος Β’ 5614/13.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66139

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης,

εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.

 1. Η διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτ.α και β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.
 2. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/τριών καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).
 3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και σε άλλα θέματα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11του ν. 4547/2018, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4547/2018, ύστερα από τη διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων.

Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα: α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών, β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και γ) επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.

1ο ΚΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο
ΚΕΣΥ Ανατολικής  Αττικής
Ανδριανού 26

19400 Κορωπί

Τηλέφωνα: 210-6028050

Φαξ: 210-6627446

E-mail1kesyanat@sch.gr

Προϊσταμένη :

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΔΟΥ

 


Κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα πριν την παραπομπή:

1ον.  Επικοινωνία – ενημέρωση – συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης με το γονέα, έτσι ώστε να υπάρχει συνολική ανάλυση των εκπαιδευτικών και μη εκπαιδευτικών  δυσκολιών του μαθητή.
2ον.  Συνεργασία του εκπαιδευτικού με το διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων (αν κρίνεται σκόπιμο) για τη διαμόρφωση παρεμβατικών δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
3ον. Συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή/και Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να καταρτίσουν από κοινού εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βραχύχρονης διάρκειας (τεσσάρων έως οχτώ εβδομάδων), το οποίο υποστηρίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τμήματος Ένταξης, (όπου υπάρχει).
4ον. Εφόσον το πρόγραμμα παρέμβασης βραχύχρονης διάρκειας δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών οι δυσκολίες παραμένουν, ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου οι γονείς και προτείνεται η παραπομπή στο ΚΕΣΥ.

Επισημαίνεται ότι η παραπομπή γίνεται από το γονέα, καθώς η συγκατάθεση των εχόντων τη γονική μέριμνα είναι προαπαιτούμενο. Ωστόσο, η συμβολή του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου, είτε με τη μορφή παρότρυνσης είτε ως μεσολαβητών, προκειμένου να πεισθεί και να βοηθηθεί ο γονέας να απευθυνθεί στο ΚΕΣΥ, καθώς και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο, είναι σημαντική.

5ον. Μετά την αίτηση του γονέα, όταν οριστεί ο χρόνος αξιολόγησης από το ΚΕΣΥ, τότε και μόνο ειδοποιείται το σχολείο να αποστείλει το έντυπο της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης.

Όταν υπάρχει και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης στο συγκεκριμένο σχολείο ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης για το συγκεκριμένο μαθητή, γίνεται ένα screeningtest, (από τον τελευταίο), το οποίο αποστέλλεται στο ΚΕΣΥ, μαζί με την περιγραφική αξιολόγηση.

6ον. Όταν ο μαθητής/τρια αποφοιτά από μια βαθμίδα, κατά την εγγραφή του στην επόμενη, μαζί με το απολυτήριο αποστέλλεται και ο φάκελος του μαθητή με την έκθεση του ΚΕΣΥ, υπό μορφή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ εγγράφου.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προσέρχεται ένας μαθητής στο ΚΕ.Σ.Υ. για αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη και πολύτιμη η συνεργασία με το σχολείο, η ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν και η αποστολή της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης που αφορά τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή, προκειμένου να συμπληρωθεί το προφίλ των δυσκολιών του μαθητή με αξιοπιστία.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας από το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου συντάσσεται γνωμάτευση είτε ο μαθητής εμπίπτει στην κατηγορία των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είτε όχι και ακολουθεί γραπτή και προφορική ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα δεδομένα της αξιολόγησης και τις προτάσεις-εισηγήσεις.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα και με τη σύμφωνη γνώμη του αποστέλλεται στο σχολείο του μαθητή. Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο να μην επιθυμούν την αποστολή στο σχολείο και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και να απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή να προσφύγουν στη Β/βάθμια ΕΔΕΑ.

Τα έντυπα της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (που αφορούν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού & του Γυμνασίου αντίστοιχα), αποστέλλονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από τα οικεία ΚΕΣΥ στις σχολικές μονάδες.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών δομών, προκειμένου η από κοινού αντιμετώπιση να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πρακτική που αφορά το μαθητή, τον εκπαιδευτικό αλλά και ολόκληρη την τάξη και το σχολείο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
·         Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί χειρισμοί που προηγούνται της διαδικασίας παραπομπής και καταγράφονται στα πρακτικά του σχολείου και στο βιβλίο σχολικής ζωής.
·         Για την Α΄ Δημοτικού κρίνεται σκόπιμο η παραπομπή να μην γίνεται πριν τα Χριστούγεννα. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που πιθανολογούνται σύνδρομα, νοητική υστέρηση, αυτισμός, οπότε επισπεύδεται η ενημέρωση του ΚΕΣΥ.

Αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ

Τα ΚΕΣΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΣΥ. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ. Τα ΚΕΣΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες.

 1. Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και χολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,τα ΚΕΣΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και ΒΠρόνοιας των Περιφερειών.
 2. Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΣΥ ή στο σπίτι.
 3. Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τωνμαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ΕΑΕ, τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς Συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας καιδευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, τους συμβούλους ΕΠ, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρμογής του ρογράμματος, καθώς και με το ΕΕΠ που υπηρετεί στιςσχολικές μονάδες ΕΑΕ.
 4. Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΣΥ.
 5. Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουντην πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση καισυνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τηνκαλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους ώρους της εκπαίδευσης.
 6. Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής οκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτόςτων μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίαςκαι αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται,σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης ισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των ωφών, βαρήκοων, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικήςαξιολόγησής τους εκτός εξετάσεων.
 7. Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση,την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή λαι Τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή μείωση των θέσεων.
 8. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία ποβάλλεται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγματοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους απότο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 9. Τη σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΣΥ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος έχει και την ευθύνη υλοποίησής τους με τη συνεργασία των οικείων Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
 10. Τη σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων – προτάσεων για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΣΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τηλειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στηδιαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές τουγενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.
 11. Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.Αφήστε μια απάντηση