Επιστροφή σε eTwinning πρόγραμμα (2023-24)-“Ο χρυσός της γης, τα φρούτα και τα λαχανικά”

Μαθήματα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν συνεργατικά εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για να επικοινωνήσουν σύγχρονα με τα άλλα μέλη και να εκφράσουν τις απόψεις τους με αφορμή το περιεχόμενο που παράγεται κάθε φορά.

Για το λόγο αυτό μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες ήταν κάποια μαθήματα για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και για τον σωστό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όταν βρισκόμαστε σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν από τη σελίδα : https://saferinternet4kids.gr/

Παρακολουθήσαμε βίντεο για την ασφαλή πλοήγηση και για κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette), συζητήσαμε και κάναμε αντίστοιχα quiz.

IMG 20231201 111332 IMG 20231201 111310 IMG 20231201 110320IMG 20231201 111222 IMG 20231201 110351

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση