«

»

Ιούν 04

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού

eggrafesΟι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 19 Ιουνίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης  Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

(Δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι γονείς. Θα σταλεί από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου απευθείας στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου).

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Θα δοθεί προς συμπλήρωση στους γονείς/κηδεμόνες κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας).

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

(Θα δοθεί στους γονείς από το Νηπιαγωγείο).

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., «…Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

Οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν το σχολείο εγγραφής των παιδιών τους από τα Νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούν, σύμφωνα με τις καταστάσεις που έχει αποστείλει ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου.

Παρατηρήσεις:

  • Οι εγγραφές, σύμφωνα με το νόμο, θα γίνουν από 1/6 έως 19/6. Δεν γίνονται εγγραφές το Σεπτέμβριο.

  • Τα αδέλφια εγγράφονται στο ίδιο Δημοτικό Σχολείο, ανεξάρτητα από την οδό στην οποία μένουν.

  • Ίσως χρειαστεί το Σεπτέμβριο να γίνουν μετακινήσεις μαθητών (εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν αδέλφια στα Δημοτικά που εγγράφονται), ανάλογα με τον αριθμό εγγραφών μαθητών από μετακομίσεις ή ιδιωτικά σχολεία.

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων