↑ Επιστροφή σε Το σχολείο μας…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σχολικό έτος 2014-15:

 

Σχολικό έτος 2012-13:

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Στ1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Γυμναστική Γλώσσα Γλώσσα Γερμανικά Μαθηματικά
2η Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία
3η Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Φυσική Γεωγραφία
4η Γλώσσα Κοιν. Αγωγή Γεωγραφία Ιστορία Θρησκευτικά
5η Θεατ. Αγωγή Εικαστικά Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
6η Φυσική Αγγλικά Ευέλ. Ζώνη Πληροφορική Μουσική
7η Θρησκευτικά Γυμναστική Φιλαναγνωσία Πληροφορική Γερμανικά
Ωρολόγιο πρόγραμμα Στ2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα
2η Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Γερμανικά Γλώσσα
3η Μαθηματικά Γεωγραφία Αγγλικά Εικαστικά Μαθηματικά
4η Μουσική Φυσική Μαθηματικά Φυσική Θρησκευτικά
5η Ιστορία Θεατ. Αγωγή Ιστορία Θρησκευτικά Αγγλικά
6η Φυσική Αγγλικά Πληροφορική Γεωγραφία Γερμανικά
7η Κοιν. Αγωγή Γυμναστική Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη Πληροφορική
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ε1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Αγγλικά Πληροφορική Γλώσσα Γυμναστική Αγγλικά
2η Αγγλικά Γυμναστική Γλώσσα Αγγλικά Κοιν. Αγωγή
3η Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα
4η Θεατ. Αγωγή Εικαστικά Φυσική Γλώσσα Μουσική
5η Ιστορία Μαθηματικά Πληροφορική Ιστορία Γλώσσα
6η Γεωγραφία Φυσική Γεωγραφία Γερμ./Γαλ. Μαθηματικά
7η Θρησκευτικά Ευέλ. Ζώνη Θρησκευτικά Γερμ./Γαλ. Φυσική
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ε2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
2η Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία
3η Μαθηματικά Πληροφορική Γυμναστική Ιστορία Θρησκευτικά
4η Φυσική Κοιν. Αγωγή Πληροφορική Αγγλικά Γυμναστική
5η Γεωγραφία Φυσική Μαθηματικά Μουσική Εικαστικά
6η Αγγλικά Γεωγραφία Φυσική Γερμ./Γαλ. Αγγλικά
7η Θεατ. Αγωγή Ευέλ. Ζώνη Θρησκευτικά Γερμ./Γαλ. Αγγλικά
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ε3΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ιστορία Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
2η Φυσική Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά
3η Θρησκευτικά Αγγλικά Αγγλικά Μαθηματικά Γλώσσα
4η Γυμναστική Πληροφορική Μαθηματικά Αγγλικά Φυσική
5η Πληροφορική Μαθηματικά Ιστορία Φιλαναγνωσία Γεωγραφία
6η Εικαστικά Γεωγραφία Θρησκευτικά Γερμ./Γαλ. Θεατ. Αγωγή
7η Γυμναστική Κοιν. Αγωγή Ευέλ. Ζώνη Γερμ./Γαλ. Μουσική
Ωρολόγιο πρόγραμμα Δ1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Γλώσσα Γλώσσα
2η Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Γυμναστική
3η Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά
4η Θρησκευτικά Αγγλικά Ιστορία Εικαστικά Ευέλ. Ζώνη
5η Γυμναστική Πληροφορική Ευέλ. Ζώνη Μελέτη Πληροφορική
6η Μελέτη Πληροφορική Φιλαναγνωσία Ευέλ. Ζώνη Αγγλικά
7η Ευέλ. Ζώνη Μουσική Μελέτη Αγγλικά Αγγλικά
Ωρολόγιο πρόγραμμα Δ2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Αγγλικά Θεάτ. Αγωγή Γλώσσα Αγγλικά Θρησκευτικά
2η Γυμναστική Αγγλικά Γλώσσα Γυμναστική Γυμναστική
3η Μουσική Μουσική Πληροφορική Γλώσσα Πληροφορική
4η Γλώσσα Μαθηματικά Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα
5η Εικαστικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα
6η Ιστορία Ιστορία Ευέλ. Ζώνη Ευέλ. Ζώνη Ευέλ. Ζώνη
7η Μελέτη Περ. Μελέτη Περ. Γλώσσα Θρησκευτικά Μελέτη Περ.
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική
2η Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Γλώσσα Ιστορία
3η Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Μαθηματικά
4η Αγγλικά Θρησκευτικά Γλώσσα Μελέτη Αγγλικά
5η Ιστορία Πληροφορική Αγγλικά Θρησκευτικά Μελέτη Περ.
6η Γυμναστική Θεατ. Αγωγή Μελέτη Περ. Αγγλικά Ευέλ. Ζώνη
7η Πληροφορική Εικαστικά Ευέλ. Ζώνη Μουσική Ευέλ. Ζώνη
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Μελέτη Περ.
Μαθηματικά Μαθηματικά Θρησκευτικά Αγγλικά Θεατ. Αγωγή
Γυμναστική Ιστορία Μελέτη Περ. Ιστορία Θρησκευτικά
Μουσική Αγγλικά Φιλαναγνωσία Εικαστικά Θρησκευτικά
Πληροφορική Μελέτη Περ. Γυμναστική Πληροφορική Ευέλ. Ζώνη
7η Αγγλικά Ευέλ. Ζώνη Αγγλικά Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη
Ωρολόγιο πρόγραμμα Β1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Εικαστικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γυμναστική Μαθηματικά Γυμναστική Γλώσσα Γυμναστική
Μαθηματικά Μελέτη Αγγλικά Αγγλικά Φιλαναγνωσία
Μελέτη Γυμναστική Μαθηματικά Μαθηματικά Μουσική
Ευέλ. Ζώνη Μουσική Μελέτη Μελέτη Εικαστικά
7η Ευέλ. Ζώνη Πληροφορική Ευέλ. Ζώνη Ευέλ. Ζώνη Θεατ. Αγωγή
Ωρολόγιο πρόγραμμα Β2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Εικαστικά Μαθηματικά
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Μελέτη
Εικαστικά Γυμναστική Γυμναστική Μαθηματικά Αγγλικά
Μελέτη Μουσική Μελέτη Πληροφορική Ευέλ. Ζώνη
Θεατ. Αγωγή Γυμναστική Αγγλικά Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη
7η Μουσική Ευέλ. Ζώνη Φιλαναγνωσία Μελέτη Ευέλ. Ζώνη
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α1΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Φιλαναγνωσία
Αγγλικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μουσική Μαθηματικά
Μαθηματικά Μελέτη Μελέτη Μουσική Ευέλ. Ζώνη
Γυμναστική Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη Μαθηματικά Πληροφορική
Μελέτη Εικαστικά Γυμναστική Μελέτη Θεατ. Αγωγή
7η Ευέλ. Ζώνη Αγγλικά Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη Εικαστικά
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α2΄
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αγγλικά
Μελέτη Μελέτη Μελέτη Μελέτη Εικαστικά
Αγγλικά Ευέλ. Ζώνη Γυμναστική Γυμναστική Γυμναστική
Μουσική Γυμναστική Ευέλ. Ζώνη Μουσική Ευέλ. Ζώνη
7η Εικαστικά Θεατ. Αγωγή Ευέλ. Ζώνη Πληροφορική Φιλαναγνωσία

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων