24 Οκτωβρίου: Επέτειος ίδρυσης του Ο.Η.Ε.

ΟΗΕ1

Το λογότυπο του ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945 αμέσως  μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  Οι 51 ιδρυτικές χώρες δεσμεύτηκαν:

 • για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
 • την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, 
 • την προώθηση της κοινωνικής προόδου,
 • τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
 • την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χάρη στον μοναδικό διεθνή  χαρακτήρα του, καθώς και στις αρμοδιότητες  που του παρέχει ο  Καταστατικός του Χάρτης, ο Οργανισμός  λαμβάνει  μέτρα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λειτουργεί ως φόρουμ στο οποίο  εκφράζουν τις απόψεις τους τα 192 Κράτη Μέλη. Αυτό γίνεται στη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο  Ασφαλείας, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όπως και σε άλλα όργανα και επιτροπές.

ΟΗΕ2

1945-2015: 70 χρόνια ΟΗΕ

Το έργο του ΟΗΕ απλώνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αν και είναι περισσότερο γνωστός  για τη διατήρηση και την εδραίωση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη και το Σύστημά τους (ειδικευμένοι οργανισμοί, ταμεία και προγράμματα), επηρεάζουν τη ζωή μας και κάνουν τον κόσμο  μας καλύτερο. Ο Οργανισμός εργάζεται πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών ζητημάτων, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και να συντονίσει τις προσπάθειες για έναν ασφαλέστερο κόσμο υπέρ της σημερινής και των επόμενων γενεών. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • την αειφόρο ανάπτυξη,
 • το περιβάλλον και
 • την προστασία των προσφύγων,
 • τη διαχείριση κρίσεων,
 • την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
 • τον αφοπλισμό,
 • τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,  
 • την προώθηση της δημοκρατίας,
 • τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • τη διακυβέρνηση,
 • την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
 • την παγκόσμια υγεία,
 • την εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και 
 • την αύξηση της παραγωγής τροφίμων.

Ο ΟΗΕ με μια ματιά:

Αριθμός Κρατών – Μελών: 192

Ίδρυση: 24 Οκτωβρίου 1945

Αριθμός υπαλλήλων  της Γραμματείας στις 30 Ιουνίου 2009: περίπου 40,000

Τρέχουσες Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ: 16

Επίσημες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Κινεζικά, Ρωσικά.

Πηγή: http://unric.org/

(Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας.)

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top