Ιστόπολις

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ (όπως διαβάσαμε στον οδηγό χρήσης) είναι ένα σύνθετο εργαλείο, που απευθύνεται στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, με πλούσιο περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες και βίντεο), οργανωμένο με βάση συγκεκριμένες ενότητες. Στην παρούσα μορφή του περιλαμβάνει 78 ενότητες, που καλύπτουν θέματα από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

Κάθε ενότητα αποτελείται από:

  • Το βασικό κείμενο της ενότητας
  • Ένα βίντεο που εικονογραφεί το κείμενο αυτό, διάρκειας 3-8 λεπτών κατά περίπτωση
  • Συμπληρωματικά κείμενα, που φωτίζουν ειδικά θέματα της ενότητας, κάθε ένα από τα οποία συνοδεύεται από μικρό ή μεγάλο αριθμό εικόνων
  • Οπτικό υλικό (φωτογραφίες, εικόνες, χάρτες – με σύντομη επεξήγηση και αναφορά στην πηγή τους)
  • Πηγές (σε μορφή εικόνας, κειμένου ή και τα δυο)
  • Διασυνδέσεις (υπερσυνδέσμους σε πληροφορία σχετική με την ενότητα, προσβάσιμη από το διαδίκτυο).
Κλικ στην εικόνα!

Κλικ στην εικόνα!

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top