Επανάληψη Γεωγραφίας

Εξάσκηση – επανάληψη στα κεφάλαια 28-32: Ελλάδα – πληθυσμός  

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Unicef για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,  αλλά για 748 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η πρόσβαση και μόνο σε αυτό το ζωτικό αγαθό εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Περίπου 2,3 δισ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε […]

;
Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top