Ένα απλό κύκλωμα

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Ηλεκτρισμός – ΦΕ4: Ένα απλό κύκλωμα  

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – Κεφάλαιο 22  

20 Ιανουαρίου – Ημέρα δράσης και ενημέρωσης Υγιεινής χεριών

Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας πρότεινε  για το  σχολικό έτος 2014-15 την 20η Ιανουαρίου  2015 ως ημέρα  δράσεων και ενημέρωσης όλων των μαθητών των  δημοτικών σχολείων της χώρας, σχετικά  με την Υγιεινή  των χεριών.  Ως εκ τούτου  σας παρουσιάζουμε δύο παιχνίδια της ευρωπαϊκής πλατφόρμας e-bug, όπως βρίσκονται επιμελημένα στη […]

;
Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top