«Η φάλαινα, η Φανή Φυσητή»

Χωρίς φως (Φ, φ)

1. Μαθαίνω το γράμμα Φ, φ 2. Διαδραστική παρουσίαση του γράμματος και του μαθήματος με παιχνίδια.

Οι λίμνες της Ελλάδας

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού – Κεφάλαιο 20   Εξάσκηση: Γνωρίζεις τις λίμνες της Ελλάδας;  

;
Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top