Προσθετική ανάλυση του 10

Ένα γράμμα μια ιστορία: Ο Δακρυσμένος Δράκος (Δ,δ)

Μόνος στο σκοτάδι (Δ,δ)

1.Μαθαίνω το γράμμα Δ,δ: 2. Διαδραστική άσκηση από την κα Περσίδου 3. Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι από την Ξεκούρδιστη τάξη. (Περιλαμβάνει και το Ου, ου και το Δ,δ)

;
Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top