Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων έχει κατασκευάσει μια ιστοσελίδα όπου όι μαθητές μπορούν να ανατρέχουν για οποιαδήποτε πτυχή του βυζαντινού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Μπορεί να εντοπίσει τα βυζαντινά μνημεία και τις βυζαντινές πόλεις μέσα από τις διαδρομές τριών αυτοκρατόρων: Του Κωνσταντίνου του Α΄, του Νικηφόρου Φωκά και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μπορεί να γνωρίσει διάφορες πτυχές της καθημερινότητας των Βυζαντινών: ήθη και έθιμα, επιστήμη και τεχνολογία, οικοσκευές και ενδυμασία, μορφές επικοινωνίας, διατροφή, αρχιτεκτονική και πολεοδομία, όπως και τις πολεμικές προετοιμασίες και τα οχυρωματικά έργα. Μπορεί τέλος να δοκιμάσει πόσο καλά ενημερωμένος είναι για τα θέματα της Βυζαντινής ζωής σε μια σειρά από παιχνίδια γνώσεων που επιχειρούν να συνδυάσουν μάθηση και ψυχαγωγία. Μια σελίδα που συνίσταται ανεπιφύλακτα.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top