ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών-Δήμος Πύργου

Εκ μέρους του Δήμου Πύργου εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε την διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου, την Τρίτη 08-01-2019 και την έναρξη των μαθημάτων όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των

 » Διαβάστε όλο το άρθρο