«Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» »

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων γονέων/κηδεμόνων για εγγραφές στην εισαγωγική τάξη στα Πειραματικά Σχολεία του Νομού

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου