Ενημερωτικό υλικό για την αντισεισμική προστασία

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου Αντισεισμικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας
εστάλη πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που μας διέθεσαν οι εισηγητές
του ΟΑΣΠ, ώστε να υπάρχει στη διάθεσή μας και να το αξιοποιήσουμε ανάλογα.
Το υλικό αυτό μπορούμε  να το κατεβάσουμε και να το αποθηκεύσουμε
στον υπολογιστή μας.
Θα το βρούμε στο σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/sh/5rmshd7sv5rerws/AABP8ao5kJZM43RxzKl1X5Wda?dl=0

Αφήστε μια απάντηση