Το ταξίδι του σπόρου το καλοκαίρι

     Το ταξίδι του  σπόρου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το

     7ο Νηπ/γείο Πύργου

                                    Περιγραφή δράσεων

Τα παιδιά του 7ου Νηπιαγωγείου Πύργου παραλαμβάνουν το παραμύθι από το Νηπιαγωγείο Κερασιάς, το συνεχίζουν και το ολοκληρώνουν, δημιουργώντας το κείμενο και την εικονογράφηση του.Ταυτόχρονα υλοποιούν παράλληλες δράσεις σχετικές με το περιεχόμενο του παραμυθιού.

Τα παιδιά των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων εμπνέονται από το παραμύθι το ταξίδι του σπόρου το καλοκαίρι και παρουσιάζουν τις δικές τους δράσεις. Όλες οι δράσεις συγκεντρώνονται σε ένα  padlet με το όνομα:

  •   «Το ταξίδι του σπόρου το Καλοκαίρι»

 

το παραμύθι μας σε ηλεκτρονική μορφή

Book titled ' Το ταξίδι του σπόρου το Καλοκαίρι'

 

Τελική παρουσίαση της συνεργατικής ιστορίας μας σε ηλεκτρονικό βιβλίο με το story jumper.com

 

 

Αφήστε μια απάντηση