»Καλημέρα στις γειτονιές του κόσμου Β΄Μέρος»

 

Παρουσίαση Προγράμματος

Δείτε το στο slideshare.net

Φύλλα Εργασίας

Δείτε το στο slideshare.net

 

Παρουσίαση Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων
» ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Β’ ΜΕΡΟΣ» 
στην ημερίδα που διοργάνωσε
 η Σχολική Σύμβουλος
12ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
με θέμα: 
»Διάχυση καλών πρακτικών και καινοτομίας 
στην προσχολική εκπαίδευση»

P6154601

DSC04926

DSC04919

P6154614

DSC04923

P6154607

P6154605

P6154606