Ζώα σε χειμερία νάρκη

20240123 132533

 

 

Μαθαίνουμε για τα ζώα σε χειμερία νάρκη

ΖΩΑ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ

Βιβλιαράκι με Αινίγματα 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

English time

Μάθαμε το τραγούδι ”Hibernation”

ζωα σε χειμερία νάρκη

Σκαντζόχοιρος

σκαντζόχοιρος

Φύλλα Εργασίας

ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ