Αγιασμός – Πρώτη ενημέρωση γονέων

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

πραγματοποιήθηκε

ο αγιασμός στο νηπιαγωγείο μας

με τα συστεγαζόμενα 5ο Νηπιαγωγείο

&  4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

 

2

3

7ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο

σε συνεργασία με το συστεγαζόμενο

5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου

και η πρώτη ενημερωτική συνάντηση γονέων

με θέματα που αφορούν τη λειτουργία 

και το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.

7ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ