Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας

00

Στο πλαίσιο του προγράμματος
 E-twinning
» An album of my homeland» 
επισκεφτήκαμε 
Η πρώτη μας εκπαιδευτική επίσκεψη
 μετά από δύο χρόνια. 
Όλοι μας πολύ χαρούμενοι
 και οι μανούλες πάντα στο πλευρό μας.
Θαυμάσαμε τα εκθέματα του Μουσείου.
Μάθαμε για τα σταμπωτά του Τυρνάβου
και συμμετείχαμε 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
» Παιχνίδια με τις στάμπες»

09

As part of the program
E-twinning
«An album of my homeland »
we visited
the Folklore Historical Museum of Larissa.
Our first educational visit
after two years.
We are all very happy
and our mothers are always by our side.
We admired the exhibits of the Museum.
We learned about the stamps of Tyrnavos
and we participated
in the educational program
«Games with stamps».

010

11

Στο σιδηροδρομικό σταθμό

Λάρισας

At the Larissa Railway Station

012