Το Πολυτεχνείο Ζει

Μαθαίνουμε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου

μέσα από εποπτικό υλικό που βρήκαμε στο Διαδίκτυο.

Διαβάσαμε τη ιστορία του ΠολυτεχνείουΛήψη αρχείου

Συνθέσαμε λέξεις και εικόνες ,

παίξαμε παιχνίδια στον Η/Υ.

3 1

Μαθαίνουμε τι είναι

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τι ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

7 1

» Το Πολυτεχνείο» κατασκευή

5 5

Ομαδική Εργασία

6 3

Παιχνίδι μνήμης