»Το όνομά μου ζωγραφίζω»

Δραστηριότητες

για την εκμάθηση του ονόματος

Η παλέτα του ονόματός μας

Σύνθεση ονόματος με καπάκια