Αρχεία για ‘etwinning 2018’


Βράβευση μαθητών Σχολικού έτους 2017-2018

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου , στις 4.30 το απόγευμα ,

καλούμε τα νήπια/προνήπια  σχ. έτους 2017-2018,

να παραλάβουν τα βραβεία που τους απονέμονται για το

πρόγραμμα eTwinning » Έξω από την τάξη!»

 

Η Επιβράβευση για το πρόγραμμα «Έξω από την τάξη!»

Πρόγραμμα etwinning 2017-2018 » Έξω από την τάξη !»

Σχετικά με το έργο

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μελέτης περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν έξω από την σχολική τάξη, στην αυλή του σχολείου. Αφορά μαθητές νηπιαγωγείου και μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, που περιβάλλει το χώρο του σχολείου, προκειμένου να γνωρίσουν τον χώρο, από αρχιτεκτονικής πλευράς και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτόν. Παράλληλα θα υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία της Ελλάδας και ενδεχομένως και του εξωτερικού, τα οποία θα διαπραγματεύονται την ίδια θεματική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών, στην αφύπνιση της περιέργειας τους, στην κινητοποίηση της φαντασίας τους, στην ενθάρρυνση της έκφρασης, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας τους και στον πειραματισμό στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκεται τα παιδιά να εκφράζονται, να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να σ

ΣΤΌΧΟΙ

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές του νηπιαγωγείου:
-να πειραματίζονται με φυσικά υλικά όπως το χώμα, τα φύλλα και το νερό και να μαθαίνουν, να συγκρίνουν, να κάνουν υποθέσεις γύρω από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
-να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους, προκειμένου να ερμηνεύσουν τον κόσμο και τις αλλαγές στο περιβάλλον
-να γνωρίσουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και να παρακολουθούν την ανάπτυξή τους και την μεταμόρφωση τους στις διάφορες εποχές του έτους
– να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικές με το φυσικό περιβάλλον
-να σχεδιάσουν το περιβάλλοντα φυσικό χώρο , σύμφωνα με τις ανάγκες τους
– να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους
-να αναπτύξουν κοινωνικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Εμπλοκή των παιδιών σε τρεις διαδικασίες: δημιουργία, παρουσίαση, ανταπόκριση. Δημιουργία: τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον αύλειο χώρο και καλούνται να οργανώσουν δράσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Παράλληλα, ενθαρρύνονται να επαναξιολογήσουν τον σχεδιασμό της αυλής, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις δράσεις που επιθυμούν να οργανώσουν.
Παρουσίαση: Παρουσιάζουν τις ιδέες τους, τις καταγραφές τους και τις δράσεις τους στους μαθητές των σχολείων εταίρων και αλληλεπιδρούν μαζί τους .
Ανταπόκριση: Αφορά το πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την όλη διαδικασία και αυτό που βλέπουν στη δράση των άλλων.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2017, μέχρι και τον Απρίλιο του 2018.Τον 1ο μήνα θα πραγματοποιηθεί η γνωριμία των σχολείων εταίρων , απο τον 2ο έως και τον 5ο μήνα θα υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράμματος και τον 6ο μήνα θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η διαχυσή του.
Η επικοινωνία θα γίνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα .

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

– Αναδιαμόρφωση αύλειου χώρου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
– Δημιουργία e-book .

Το κλείσιμο του προγράμματος έγινε με μιά τελευταία επιμέλεια των φυτών που είχαμε στην βεράντα μας … μια τελευταία επίσκεψη …και φυσικά με μια γιορτή όπου καλέσαμε τους γονείς στην αυλή μας, την οποία πρώτα φροντίσαμε να καθαρίσουμε επιμελώς, ώστε  να παίξουν παιχνίδια μαζί μας

…φυσικά ‘Εξω από την τάξη!»

Η παρουσίαση του προγράμματος ήταν μέρος της γιορτής μας και συγκεκριμένα τα νήπια είχαν ετοιμάσει λόγια με την μορφή μικρών στροφών , μέσα από τα οποία παρουσίαζαν στους γονείς τις δράσεις τους , αναφορικά με το etwinning πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσα από ερωτηματολόγια ,με την μορφή ζωγραφιάς , που κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα παιδιά και με ανάλογο ερωτηματολόγιο που δώθηκε στους γονείς .

Η διάχυση του προγράμματος , αρχικά ήταν μέσα από την παρουσίαση στους γονείς και κατόπιν μέσα απο την ανάρτησή του σε ιστότοπους , εκπαιδευτικού περιεχομένου , κοινωνικά δίκτυα και στο προσωπικό blog της νηπιαγωγού Παπαδοπούλου Ευσταθίας .

Επιπλέον δόθηκε κοινό αναμνηστικό σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

και ακολούθησε αξιολόγηση από τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά , τα αποτελέσματα των οποίων απεικονίζονται στα παρακάτω

.

 

 

 

 

 

Επίσης δημιουργήθηκε ένα e-book , με ενδεικτικές δραστηριότητες όλων των σχολείων – συνεργατών  .

που μπορείτε να το ξεφυλλίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο :    

https://www.storyjumper.com/book/index/57710105/5b46680ad53e1#

πρόγραμμα etwinning – τμήμα 1

 

 

Τίτλος προγράμματος : «Μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο Νηπιαγωγείο»

Χωρίς τίτλοΣχετικά με το έργο

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ένα εικαστικό εργαστήρι, μέσα από το οποίο οι μαθητές του νηπιαγωγείου θα έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά και τεχνικές εικαστικών, ενώ παράλληλα θα υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία της Ελλάδας και ενδεχομένως και του εξωτερικού, τα οποία θα διαπραγματεύονται την ίδια θεματική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών, στην αφύπνιση της περιέργειάς τους, στην κινητοποίηση της φαντασίας τους, στην ενθάρρυνση της έκφρασης, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους και στον πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, επιδιώκεται τα παιδιά να εκφράζονται, να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, εντός και εκτός τάξης.

ΣΤΌΧΟΙ

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές του νηπιαγωγείου
-να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για τη δημιουργία πρωτότυπων έργων
-να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από την Τέχνη
– να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους
-να αναπτύξουν κοινωνικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Eμπλοκή των παιδιών σε τρεις διαδικασίες: δημιουργία, παρουσίαση, ανταπόκριση. Δημιουργία: τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα υλικό εικαστικής έκφρασης, ενθαρρύνονται να εκφραστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα. Μαθαίνουν διάφορες τεχνικές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο υλικό. Παρουσίαση: Παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στους μαθητές των σχολείων εταίρων και λειτουργούν ως θεατές των έργων των άλλων παιδιών. Ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών. Ανταπόκριση: Αφορά το πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την όλη διαδικασία και αυτό που βλέπουν στη δουλειά των άλλων. Στην αρχή κάθε εβδομάδας «η βαλίτσα της φαντασίας» θα ανοίγει στα νηπιαγωγεία των σχολείων εταίρων και θα αποκαλύπτει ένα καινούριο υλικό-ερέθισμα. Ενδεικτικά υλικά: μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, κηρομπογιές, νερομπογιές, τέμπερες, κάρβουνο…καθώς και άλλα που θα προκύψουν. Ο χρόνος ενασχόλησης με το κάθε υλικό ορίζεται σε 1-2 εβδομάδες και η επικοινωνία των σχολείων θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Δημιουργία portfolio με τεχνικές εικαστικής έκφρασης
Ψηφιακή Έκθεση Εικαστικών Έργων

ΣΤΑΔΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραμμα διήρκεσε  6 μήνες , και ήταν σε συνεργασία με 13 Νηπιαγωγεία , 16 εκπαιδευτικούς και συμμετείχαν περίπου 250 μαθητές .

 

Στην αρχή γνωριστήκαμε όλοι μαζί με ηλεκτρονικά μηνύματα , φωτογραφίες των σχολείων μας και  ανάρτηση των μικρών μας ονομάτων . Μετά  την γνωριμία μας , ξεκίνησε η διαδικασία που ήταν και η ουσία του προγράμματος.

Κάθε δύο εβδομάδες περίπου,  τα σχολεία , ο καθένας από τον δικό του υπολογιστή,συνδέονταν στο etwinning , και παρακολουθούσαν σε βίντεο μια βαλίτσα που άνοιγε… και μια κούκλα τους παρουσίαζε κάποια υλικά , τα οποία ήταν ελεύθεροι να τα επεξεργαστούν όπως επιθυμούσαν !

Ακολουθούσε ο καταιγισμός ιδεών , το ένα σχολειό με το άλλο αλληλεπιδρούσε , χωρίζονταν σε ομάδες εργασίας ,  ή δούλευαν ατομικά , σε σχέση με την θεματική ενότητα που ήταν στο κέντρο ενδιαφέροντος  ή σε σχέση με καινοτόμα προγράμματα που εκπονούσαμε ή ακόμη και ελεύθερα !

Δημιουργήσαμε… φωτογραφίσαμε…. επεξεργαστήκαμε ….. αναρτήσαμε….. και γενικότερα μάθαμε να χρησιμοποιούμε τις ΤΠΕ όσο πιο πολύ μπορούσαμε !

Όλες οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν  μέσα στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διεύρυναν τις παιδαγωγικές τους μεθόδους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική και παιδαγωγική τους εξέλιξη.

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων ήταν τέτοιος που απαιτούσε την επικοινωνία των σχολείων εταίρων. Συγκεκριμένα:

– μετά την αποκάλυψη των υλικών, τα παιδιά από τα διάφορα σχολεία παρουσίαζαν τις ιδέες τους για την αξιοποίησή τους στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων του έργου

– αυτό αποτελούσε πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους καθώς έτσι το ένα σχολείο αλληλεπιδρούσε με το άλλο (π.χ η δημιουργία των παιχνιδιών , ζωγραφική με συστάδα μαρκαδόρων )

Η επικοινωνία ενισχύθηκε με κοινές δραστηριότητες, όπως:

 • Ανταλλαγή μηνυμάτων/ επιστολών/ παιχνιδιών μέσω ηλεκτρονικού και συμβατικού ταχυδρομείου
 • Συνεργατική ζωγραφική, ψηφιακή και συμβατική, με συμμετοχή πολλών σχολείων
 • Διοργάνωση συνομιλιών μέσω του chat/twinspace και του ημερολογίου δραστηριοτήτων
 • Δημιουργία συνεργατικών padlet-linoit  με κοινή θεματολογία
 • Ανταλλαγή απόψεων εκπαιδευτικών μέσω του forum, του ημερολογίου δραστηριοτήτων και του πίνακα ανακοινώσεων του twinspace
 • Ψηφοφορίες για αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες
 • να ψηφίσουμε τι μας άρεσε περισσότερο

Ο τρόπος που κάθε φορά αποκαλύπτονταν τα υλικά ήταν τέτοιος που κινητοποιούσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών, προκειμένου να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τα νέα υλικά ή να ανακαλύψουν νέους τρόπους χρησιμοποίησης υλικών που βρίσκονταν στην βαλίτσα και τα γνώριζαν.

Μέσα από το  πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα να διερευνηθούν οι ορίζοντες συνεργασίας, τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς αυτό υλοποιούνταν τόσο εντός σχολικής τάξης όσο και πέρα από τα όρια του σχολείου και της τοπικής κοινότητας.

Καθώς η χρήση των ΤΠΕ ήταν σε καθημερινή βάση ,τα παιδιά εξοικειώθηκαν με αυτά και τα αξιοποίησαν ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ιδιαίτερα εξοικειώθηκαν με τα πεδία του twinspace (chat, ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ανέβασμα φωτογραφιών) και με τα τα web 2 εργαλεία (δημιουργία padlet, ψηφιακών κολλάζ, video, youtube, παρουσιάσεων power point, ηχογραφήσεων, δημιουργία e book).

Επίσης, αναπτύχθηκε   η ευαισθητοποίηση τους στο ζήτημα της ασφάλειας στο διαδίκτυο (ανάρτηση μόνο έργων παιδιών ή φωτογραφιών με συναίνεση γονέων)

Αποτελέσματα

 • Οι εικαστικές δημιουργίες ήταν άριστης ποιότητας, αν κρίνουμε ότι πρόκειται για αυθεντικά έργα παιδιών τα οποία είναι αναρτημένα στο Twinspace
 • Επίσης, στο Twinspace είναι αναρτημένες οι συνομιλίες των μαθητών και οι συνεργατικές δράσεις με τα άλλα σχολεία.
 • Τελική αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευτικούς και μαθητές, είναι επίσης αναρτημένη
 • Οι στόχοι επιτεύχθηκαν, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, εξέφρασαν τη λύπη τους για το τέλος του προγράμματος, μιλούσαν στους γονείς του για αυτό και εξέφρασαν την επιθυμία ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε κάτι ανάλογο
 • Έγινε διάχυση με διάφορους τρόπους (π.χ. Blog σχολείου, blog εκπαιδευτικών , κοινωνικά δίκτυα , εκπαιδευτικά sites)
 • Το έργο , το τελικό προϊόν και τα αποτελέσματα του παρουσιάστηκαν από τα παιδιά στους γονείς και το σύνολο των μαθητών του νηπιαγωγείου σε ειδική γιορτή που ήταν μέρος της .

 


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων