Οργάνωση βιβλιοθήκης της τάξης

Η οργάνωση της βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην κατάκτηση του εγγραμματισμού (Clay, 2001) καθώς ενεργοποιεί την  ενεργητική μάθηση, τη συμμετοχή, τη δραστηριοποίηση και αλληλεπίδρασης με το γραπτό λόγο. Η γνώση,  κατά τον  Piaget, δεν είναι κάτι προκαθορισμένο σε κάθε παιδί αλλά
χτίζεται σιγά-σιγά. Τα παιδιά που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης εξοικειώνονται με το
βιβλίο, απολαμβάνουν την επαφή τους με το γραπτό λόγο, μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν και να το διατηρούν άρτιο και κλιμακωτά  αποκτούν συμπεριφορά αναγνώστη.

20231128 105905 20231128 105918

Οι εικόνες με τους κανόνες είναι από το site haroumenes fatsoules.