Μια γραμμή εδώ ,μια γραμμή εκεί …..

Με τους μικρούς μας μαθητές ασχοληθήκαμε με τα διάφορα είδη γραμμών (καμπύλη, κάθετη, ευθεία, πλάγια – διαγώνια, κυματιστή, ζικ ζακ, σπείρα) και προσπαθήσαμε να τις εντοπίσουμε στην τάξη μας αλλά και έξω από αυτή

!!! Σε επόμενο στάδιο τα νήπια  κλήθηκαν να εκτελέσουν κινήσεις με το σώμα τους, προσομοιάζοντας τις γραμμές, ενώ μετέπειτα, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά όπως  τουβλάκια μαρκαδόρους ,σύρματα πίπας , σχηματίσαμε στο δάπεδο μας διάφορες γραμμές . Οι διαδρομές έγιναν και στην αυλή. Στη συνέχεια με πλαστελίνη έφτιαξαν γραμμές σε χαρτί. Για να είναι ακόμα πιο διασκεδαστική η δραστηριότητα , φτιάξαμε και ζάρια, όπου η κάθε τους πλευρά περιλάμβανε μια διαφορετική γραμμή και τα παιδιά κλήθηκαν να σχεδιάσουν με μαρκαδόρο τη γραμμή που έδειχνε κάθε φορά το ζάρι.

Το διασκεδάσαμε πολύ!

20231106 093405 20231106 090924 20231106 094057 20231108 121602 20231108 121705 20231109 110119 20231107 112241