Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Σχέδιο Δράσης του 7ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής

Από αυτή τη σχολική χρονιά ξεκινά η εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλα τα σχολεία.

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων στοχεύουν στην καλλιέργεια την
ικανότητας του ατόμου και της κοινότητας για υγιή προσωπική ανάπτυξη, για
την Αειφορία, για την προαγωγή της αξιοπρέπειας κλπ. Αυτό σημαίνει ότι οι
δραστηριότητες στο πλαίσιο των εργαστηρίων στοχεύουν πέραν των
γνωστικών στόχων στην μεταγνωστική ανασκευή της γνώσης, στον κριτικό
αναστοχασμό της πραγματικότητας και το μετασχηματισμό της σε ικανότητα
για πρόοδο και αυθεντική δημιουργία, στην καλλιέργεια στάσεων και
δεξιοτήτων που προάγουν τον πολιτισμό και την προσωπική αξία σε αυτόν.
Σημαντικό αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της έννοιας ικανότητα είναι η
αξία.
Η αξία που θα προσδώσει ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής στις
δραστηριότητες των Εργαστηρίων.
Οι αξίες που θα αναδειχθούν από τις δραστηριότητες
Η προσωπική αξία μέσα στην ομάδα.
Η αξία της δημιουργικής συνεργασίας.

Ο παρακάτω σχεδιασμός των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι ένα δυναμικό κείμενο που θα ενημερώνεται σταδιακά ανάλογα με τις αλλαγές που θα προκύπτουν σε κάθε ενότητα. Πρόκειται για ένα κείμενο που περιγράφει έναν γενικό σχεδιασμό, ο οποίος θα αλλάζει και θα προστίθενται στην πορεία περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές περιγραφές.

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τον Σχεδιασμό του Νηπιαγωγείου μας:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση