Μετρώ και κάνω τον …κατάσκοπο

math

 Υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορά στα μαθηματικά. Με μορφή παιχνιδιού παρουσιάστηκε η κάθε διαφάνεια και με την επιλογή annotate συμμετείχαν και τα παιδιά.

 πάτησε εδώ