ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας παρουσιάζουμε τα βίντεο που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε το σχ. έτος 2019-2020 λόγω covid-19.