ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με το αρ. πρακτικού. 9/3-10-2022 του Συλλόγου Διδασκόντων του 7ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος, το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

1. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Α.Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

Τίτλος:Νοιάζομαι και Δρω (ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΣΜΟΣ)

Κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2023 θα πραγματοποιηθούν 10 εργαστήρια. Το «Νοιάζομαι και Δρω» (Ν&Δ) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλλιεργεί τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη στους μαθητές. Προσφέρει ένα παιδαγωγικό και οργανωτικό πλαίσιο δράσης και εκπαιδευτικό υλικό για την καλλιέργεια του εθελοντισμού. Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται και υποστηρίζονται συμβουλευτικά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εισηγούνται το θεωρητικό πλαίσιο στους μαθητές με μαθητοκεντρικές και βιωματικές μεθόδους.

Αφού κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες και αξίες που συνδέονται με τον εθελοντισμό και γνωρίσουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιλέγουν τον τομέα δράσης τους (συνάνθρωπος, ζώα, περιβάλλον, κοινωνική ζωή) και κάνουν έναν σχεδιασμό για τη σχολική χρονιά. Οι μαθητές καλούν τις οικογένειές τους, κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία να συμβάλουν στις ομαδικές εθελοντικές πρωτοβουλίες τους.

Β.Υποενότητα: Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση

Τίτλος προγράμματος: «Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής»
HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2023 θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια. Οι μαθητές μέσα από τα εργαστήρια αυτά καλούνται να διοργανώσουν έναν εθελοντικό καθαρισμό μιας κοντινής τους ακτής για να κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης της θάλασσας με στερεά απορρίμματα. Παράλληλα ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας», της Agenda 2030 Των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

2.Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποενότητα: STEM/ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τίτλος προγράμματος: Μικροί Μετεωρολόγοι (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM)

Κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2022 – α/δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος σχεδίων δραστηριοτήτων STEM – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ που βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα, είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίλυση τους, να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μοντέλα με απλά υλικά συνδυάζοντας τα δημιουργικά με ρομποτικές διατάξεις. Να εργάζονται με βάση μια διευρυμένη προσέγγιση των προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα της βιωσιμότητας και των επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, για το σχεδιασμό της λύσης με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις που τίθενται με μορφή προκλήσεων διερευνούν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαθέσιμα υλικά. Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα μοντέλα τους προσδιορίζοντας τα ισχυρά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες του σχεδιασμού, ενώ μέσα από την αλληλεπίδραση με τις άλλες ομάδες αναπροσαρμόζουν τους σχεδιασμούς τους. Τέλος οι ομάδες παρουσιάζουν τα προϊόντα της εργασίας τους.

3.Φροντίζω το περιβάλλον

Υποενότητα: Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικολογική Συνείδηση

Τίτλος προγράμματος: Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια με Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση (QualityNet)

Κατά το χρονικό διάστημα β/δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου 2023 – α/δεκαπενθήμερο Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθούν 11 εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές με βιωματικό τρόπο να κατανοήσουν την έννοια «περιβάλλον» (φυσικό και τεχνητό) και τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με αυτό και μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του. Μέρος των εργαστηρίων αφορά τη σημασία της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα την ανακύκλωση του αλουμινίου.

4. Ζω Καλύτερα- Ευ Ζην

Υποενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Ασφάλεια

Τίτλος προγράμματος: Κολυμπί-ΖΩ με ασφάλεια: Ψηφιακή αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας «Safe Water Sports«

Κατά το χρονικό διάστημα β/δεκαπενθήμερο Απριλίου 2023 – Ιουνίος 2023 θα πραγματοποιηθούν 14 εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν η ενότητα των κανόνων ασφάλειας στη πισίνα, στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και να ελεγχθεί η κατανόηση τους από την πλευρά των μαθητών.

Αφήστε μια απάντηση