ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέσω του προγράμματος αυτού, επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού Tablet ή Υπολογιστή με το ποσό των 200€ μέσω Voucher που δίνεται στις οικογένειες που το δικαιούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ δικαιούχοι είναι οι μαθητές ή φοιτητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στόχος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Οι γονείς των μαθητών σας, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας από τις 5 Απριλίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν μία αίτηση προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι του Voucher στην σελίδα :
https://www.digital-access.gov.grΛήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση