Σχολικός κανονισμός

 

7o Γυμνάσιο Πατρών                                                       Σχολικό έτος 2022-2023

 

kanonismos sxoleiou

 

Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να σας υπενθυμίσουμε μερικά σημεία του κανονισμού του Σχολείου μας, που οργανώνουν και διευκολύνουν τις σχέσεις μαθητών, γονέων, καθηγητών και συμβάλλουν στην αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του καθώς και στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:

Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη

συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

Η προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης.

Η δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό και τη βία .

Η καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.   Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης .

Η προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

Το 7ο Γυμνάσιο Πατρών αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου στις 08.15 π.μ. και συμπληρώνει τις έξι ώρες λειτουργίας του στις 13.15  και τις επτά ώρες στις 13.55

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 • Μετά την πρωινή προσέλευση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν και κανείς μαθητής δε μπορεί να εξέλθει. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείo της Διεύθυνσης και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.
 • Πρωινές καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου. Για τον λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται.

 

Β. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.

Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση  με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην Διεύθυνση ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

 

Γ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 • Όλοι οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη του προγράμματος.
 • Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.
 • Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του.
 • Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Δ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • Με E-mail
 • Μέσω Ιστοσελίδας του Σχολείου.
 • Ενημερωτικών σημειωμάτων ή / και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
 • Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τις διενέξεις με τους συμμαθητές τους και να λύνουν τις οποιεσδήποτε διαφορές τους με τον διάλογο χωρίς να ασχημονούν, να βωμολοχούν και να χειροδικούν. Αυτονόητο είναι ότι οφείλουν επίσης να σέβονται και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.

Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και υπόκεινται σε παιδαγωγικό έλεγχο. Επίσης, ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και καθηγητών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) θεωρείται παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το σχολικό χώρο και τον εξοπλισμό του. Καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης, στο εποπτικό υλικό, στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και στα εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας .

Οφείλουν να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των αιθουσών, δεν επιτρέπεται να γράφουν σε θρανία και τοίχους και να φέρνουν στις αίθουσες φαγητά ή αναψυκτικά.

Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ       

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος

ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ                                                                                                                                 

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και την εμφάνιση των μαθητών. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες που προκαλούν. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Διεύθυνσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ–ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Διευθυντής/ρια ασκεί το πολύπλοκο διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης με το Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους.

Επικοινωνεί καθημερινά με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας δείχνοντας ενδιαφέρον και φροντίδα γι΄ αυτούς. Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη.

Είναι    πρόθυμος/η    τόσο να    διαχειριστεί    όσο και    να επιλύσει τα    ανακύπτοντα προβλήματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του, αποφεύγοντας αυταρχικές συμπεριφορές και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς προς τους μαθητές.

Ο Διευθυντής/ρια  έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ο ρόλος   των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοριστικός. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί:

Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.

Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.

Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα.

Έχουν υποχρέωση να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών και των συναδέλφων τους, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.

Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.

Είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής (συνέπεια στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην τάξη, υπεύθυνη εκτέλεση των εφημεριών και των εργασιών που τους ανατίθενται από τη Διεύθυνση) και γενικά να έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο.

Υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη.

Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με τον Διευθυντή αλλά και τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τους σχολικούς και ειδικούς συμβούλους για θέματα που αφορούν στη σχολική κοινότητα.

Καταλήγοντας λοιπόν, ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού προϋποθέτει:

σεβασμό     στην    προσωπικότητα,     στις   ιδιαίτερες   ανάγκες   και    στις   κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.   εξασφάλιση της πειθαρχίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ      

 Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.

Οι μαθητές :

Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.

Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των

τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.

Εισέρχονται στις αίθουσες με τάξη και χωρίς καθυστέρηση. Σε αντίθετη περίπτωση τους απαγορεύεται η είσοδος και παίρνουν απουσία.

Εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και αφού λάβουν άδεια από τον διδάσκοντα ή γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου. Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία, είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών τους για μάθηση.

Δε διακόπτουν το μάθημα χωρίς την άδεια του καθηγητή τους. Σηκώνουν το χέρι τους και περιμένουν την άδεια του καθηγητή τους, για να μιλήσουν.

Στο μάθημα της Γυμναστικής φορούν υποχρεωτικά φόρμα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο συγκεκριμένο μάθημα, προσκομίζεται στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ενημερωτικό σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες ή βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιατρού.

Σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή ή αν για κάποιο άλλο λόγο δε γίνεται μάθημα, οι μαθητές οφείλουν να μην ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον Διευθυντή, ο οποίος φροντίζει να τους απασχολήσει δημιουργικά με όποιον τρόπο κρίνει σκόπιμο.

Κατά τη διάρκεια των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών ή των διαγωνισμάτων, είναι υποχρεωμένοι να πειθαρχούν στις υποδείξεις των καθηγητών τους. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού και ο μαθητής βαθμολογείται με μονάδα και ελέγχεται πειθαρχικά. Όλοι οι μαθητές παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας καθ’ όλη τη διδακτική ώρα.

Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου, το οποίο αποτελεί Δημόσιο Έγγραφο και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό τον αύλειο χώρο, να χρησιμοποιούν τα

καλάθια των αχρήστων και γενικά να κινούνται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάπνισμα

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους

(κλειστούς και υπαίθριους) που παρέχεται εκπαίδευση. Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις εκδρομές. Το σχολείο επιβάλλει ποινές σε περίπτωση παραβίασης του συγκεκριμένου κανόνα.

Αλκοόλ

Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών, τόσο εντός του σχολείου

όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και εκδρομών.Το σχολείο επιβάλλει ποινές σε περίπτωση παραβίασης του συγκεκριμένου κανόνα.

Κινητά τηλέφωνα
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα καθώς και

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) .

 • Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στη Διεύθυνση του σχολείου πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα το παραλάβει κατά την αποχώρηση του.
Εξετάσεις

Η καταδολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας

Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους.

Φωτογράφιση βιντεοσκόπηση

Απαγορεύεται η ακούσια και χωρίς άδεια φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο.

Κάθε   παρέκκλιση    από    τα   ανωτέρω    αποτελεί   αντικείμενο   παιδαγωγικού    ελέγχου   και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.

Έντυπα – διαφημίσεις

Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου, εκτός των εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου, οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στον Σύλλογο των καθηγητών και τον Διευθυντή.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι καινοτόμες δράσεις, οι εκδρομές, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι μαθητικές παρελάσεις, οι γιορτές, κ.ά. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις,τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Οφείλουν επίσης να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από το σχολείο δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμό.

Εν κατακλείδι, οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τις οικογένειές τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.
 • Απουσία των μαθητών από την τάξη για σχολικές δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

H ανάπτυξη   θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Αποφεύγονται οι απουσίες, γιατί δημιουργούν προβλήματα στη μαθησιακή  διαδικασία.

Ο μαθητής προσέρχεται στις τελικές εξετάσεις,  εφόσον η φοίτησή του χαρακτηριστεί επαρκής. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

   Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 Στις σχολικές εκδρομές, που είναι σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής, τηρείται σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και επιδιώκεται η αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών.

Έτσι οι μαθητές οφείλουν:

Να υπακούουν στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών.

Να σέβονται τους χώρους παραμονής και να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά στα μεταφορικά μέσα.

Να είναι συνεπείς στην τήρηση του προγράμματος της αποστολής και σε καμία περίπτωση να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.

Να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους.

Δεν επιστρέφονται τα χρήματα της εκδρομής σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής τους σε αυτή.

Η ανυπακοή στα ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται ακόμη και με αποκλεισμό από μελλοντικές εκδρομές.

 • Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών.
 • Στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας

 

ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ                                                                                                            

 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση αυτών.
 • Συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο.
 • Ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 • Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών.
 • Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν παρεμβαίνει στο εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 • Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
 • Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Ο/Η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
 • Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων ο/η Διευθυντής/ρια, οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες,οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, Υ.ΠΑΙ.Θ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του  Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.

Η Δ/ντρια –   Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων