Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

αρχείο λήψης

Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» σχολικής μονάδας,νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα ,μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου.Με τον κανονισμό λειτουργίας εξασφαλίζεται το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα και διευκολύνεται η μάθηση.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής του 7ου Γυμνασίου Πατρών ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη Παιδεία.

Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής , η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρήσουν.

Το Σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του Κανονισμού ,εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του Κανονισμού ,μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να  ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας στην καρτέλα “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023-24”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023-24

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση