Νομοθεσία

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3780/τΒ΄/08-09-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.».
Για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση