Ενημέρωση σχετικά με τις ημέρες λειτουργίας των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ κατά τους μήνες θερινών διακοπών

eggrafew

 

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την περ. 2 του αρθρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 79942/ΓΔ4/19 (ΦΕΚ 2005 Β/31-5-2019) ΥΑ με τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ισχύουν τα εξής:

« Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο, Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/ τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Ως εκ τούτου, η Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  έχει ορίσει την Πέμπτη ως ημέρα που τα σχολεία αρμοδιότητάς τους δέχονται το κοινό,  ενώ για την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου η συγκεκριμένη ημέρα θα μεταφερθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 16/08/2024.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση