Εγγραφές στο Εσπερινό Λύκειο Πατρών

.png

Σας ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις φοίτησης στο Εσπερινό ΓΕΛ Πατρών:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

              Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής;

               Στο Εσπερινό ΓΕΛ μπορούν να εγγραφούν

  •  ενήλικες (χωρίς κανένα δικαιολογητικό εργασίας)
  • ανήλικοι  εργαζόμενοι (καταθέτοντας πιστοποιημένα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή τους κατάσταση)

 

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση στα Εσπερινά ΓΕΛ διαρκεί τρία (3) σχολικά έτη, με τις αντίστοιχες τάξεις: Α’ Εσπερινού, Β’ Εσπερινού και Γ’ Εσπερινού (σε πλήρη αντιστοιχία με τις τάξεις του Ημερήσιου ΓΕΛ).

Μετεγγραφές

Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια ΓΕΛ (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται μέχρι το τέλος του Α’ τετραμήνου (δηλαδή μέχρι 19 Ιανουαρίου ) μετά από αίτηση του κηδεμόνα (αν πρόκειται για ανήλικο μαθητή και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται) ή του ιδίου (αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή).

 

Ωράριο λειτουργίας

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18:45 και τελειώνουν στις 22:15

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ώρες μαθημάτων.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές των Εσπερινών ΓΕΛ συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισάγονται στα ΑΕΙ (εκτός των στρατιωτικών σχολών) με ξεχωριστή ποσόστωση από τους μαθητές των Ημερησίων ΓΕΛ και με διαφορετικές βάσεις (συνήθως χαμηλότερες) από τα Ημερήσια Λύκεια. Η ποσόστωση ανέρχεται στο  1% επιπλέον των θέσεων όλων των σχολών

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου .

Χρήση των ευεργετικών διατάξεων (ποσόστωση) δικαιούνται να κάνουν όσοι μαθητές συμπληρώσουν και τα  τρία (3) έτη φοίτησης στο Σχολείο μας.

Διευκρίνιση: τρία έτη πλήρους φοίτησης θεωρείται ότι συμπληρώνουν και όσοι μαθητές φοίτησαν σε Εσπερινό ΓΕΛ παίρνοντας μετεγγραφή στην Α’ λυκείου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Δικαίωμα στις ευεργετικές διατάξεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς πλήρη φοίτηση στις τρεις τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ έχουν οι κάτωθι περιπτώσεις:

1) οι μαθητές που ενεγράφησαν ή μετεγγράφησαν στην Β ή Γ  τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, οφειλόμενη  στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την Α ή Β τάξη αντίστοιχα, του Ημερήσιου ΓΕΛ:

α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,

β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%

2) οι μαθητές  που ενεγράφησαν στην Β ή Γ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας ӿ

  3) οι μαθητές  που ενεγράφησαν στην Β ή Γ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ  λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί   κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. ӿ

 ӿ Οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά σε πρώτη εγγραφή στις αντίστοιχες τάξεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2610-339981 ή να επισκεφθούν  το χώρο του σχολείου στην διεύθυνση Ασημάκη Φωτήλα 32-34 (συγκρότημα Τεμπονέρα, Υψηλά Αλώνια) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( καθημερινά 18.30-22.30).

 

 

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση