Συνεργαζόμαστε με την Sci Co και συμμετέχουμε στο GENERATION NEXT

Ο εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo – «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
θα συνεργαστεί με το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας για το διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2024, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation Next, για μαθητές 12 έως 18 ετών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation Next, αποτελεί εξέλιξη του
«STEMpowering Youth» που είναι επιταχυντής του Ευρωπαϊκού έργου H2020
«Open Schools for Open Societies – OSOS» που έχει εθνικό συντονιστή το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Για την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μας, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο – εργαστήριο στην Αθήνα.

Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα για να καταγράψουμε τις εντυπώσεις όσων μαθητών μας πάρουν μέρος.

Περισσότερα νέα σε λίγες ημέρες!Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση