Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει στόχο να εφοδιάσει με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση καθώς και την οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

Γιατί να ασχοληθώ με την Οικονομία Διοίκηση; Γιατί οι προοπτικές είναι εξαιρετικά καλές, καθότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, oπως σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τράπεζες, Εφορίες, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία. Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ στους απόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Ποια καθήκοντα μπορώ να αναλάβω; Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να

 • Τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών(εμπορευμάτων, πρώτων υλών κλπ).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής, καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδα.

 

Ποια καθήκοντα μπορώ να αναλάβω; Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία καθώς και εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Με την αποφοίτηση σου έχεις τη δυνατότητα, είτε να εισαχθείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ), είτε να δουλέψεις ως βοηθός λογιστής με απολυτήριο λυκείου και πτυχίο επιπέδου Γ.