Τομέας Ηλεκτρολογίας

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας των ΕΠΑΛ περιέχει την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Ο κλάδος των ηλεκτρολόγων σήμερα θεωρείται από τους πιο σύγχρονους, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει τα μέγιστα στον εξηλεκτρισμό της χώρας, να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της, να δημιουργεί περισσότερες περιφερειακές υποδομές, και να επεκτείνει παράλληλα και τις επικοινωνίες.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων μπορούν να εργαστούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδιώσεων σε κτίρια, ακολουθώντας τα σχέδια του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, αποτελούν ένα μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ηλεκτροτεχνίτη. Παράλληλα δε, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά και ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές και τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, διακόπτες, πρίζες, κ.λπ.

Που μπορώ να εργαστώ; Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μπορεί να απασχοληθεί ώς:

 • Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 • Ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών, ή να ανοίξει δικό του κατάστημα.
 • Δημόσιος υπάλληλος σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κ.α.)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. ηλ/γος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.α.)
 • Σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

 

Ο ειδικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων είναι γενικά υπεύθυνος για την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου. Αναλυτικότερα:

 • Εγκαθιστά , συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει γραμμές παροχής ηλεκτρικού πίνακα-μετρητή ΔΕΗ.
 • Γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης, κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.
 • Κυκλώματα τροφοδοσίας συσκευής παραγωγής θερμού νερού χρήσης.
 • Κυκλώματα ενισχυμένων γραμμών (πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ), πινάκων διανομής και ελέγχου, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων.
 • Κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης, συγκροτήματα εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απλά κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών (γκαραζόπορτας, συστήματος ασφαλείας τεντών, ρολών, αυτομάτου ποτίσματος, αντλίας λυμμάτων κ.α.)
 • Παράλληλα,είναι υπεύθυνος για το συνολικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης , την ενημέρωση των ηλεκτρολογικών σχεδίων του κτιρίου, την ασφάλεια,υγιεινή και πυροπροστασία.
 • Ο επαγγελματίας αυτού του επιπέδου γνωρίζει και εφαρμόζει τους κανόνες /νόμους που ισχύουν για τη δημιουργία ενός συστήματος αγωγών που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια με αξιοπιστία,ασφάλεια,οικονομία σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ενός κτιρίου μικρής έκτασης,εκτός από τα μηχανήματα κίνησης,αυτομάτου ελέγχου, υψηλής τάσης.
 • Επίσης, οργανώνει, προγραμματίζει και εγκαθιστά το παραπάνω σύστημα,αυτόνομα ή με σχέση εξάρτησης από εργοδότη πάντα όμως με βάση μια μελέτη που την προμηθεύει κάποιος ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου.

 

Ο απόφοιτος μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες.

Xωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία:

 • Ηλεκτροτεχνίτη (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ).
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων.
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων.
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων.

Άδεια με εξετάσεις και προϋπηρεσία

 • Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή).
 • Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κλπ.