ΤΟΜΕΙΣ

Τομέας Πληροφορικής
Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τομέας Οχημάτων
Ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Τομέας Ηλεκτρολογίας
Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Τομέας Μηχανολογίας
Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.