Το ΕΠΑ.Λ χορηγεί δύο τίτλους σπουδών

Το ΕΠΑ.Λ χορηγεί δύο τίτλους σπουδών. Aπολυτήριο Λυκείου, όμοιο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου 3 αναγνωρισμένο σ΄ όλες τις χώρες της Ε.Ε. με το οποίο εξασφαλίζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Το ΕΠΑ.Λ είναι απολύτως ισότιμο με το Γενικό Λύκειο, τόσο στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και στην πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι τελειόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση και εξετάζονται σε θέματα κοινά στα μαθήματα κατεύθυνσης, ενώ τα μαθήματα επιλογής είναι από τα μαθήματα επαγγελματικής παιδείας που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητασε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους.