ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΑΛ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)
εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.

Tα προγράμματα διδασκαλίας
περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το ΕΠΑ.Λ χορηγεί δύο τίτλους σπουδών
Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου 3 αναγνωρισμένο σ΄ όλες τις χώρες της Ε.Ε. με το οποίο εξασφαλίζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.