Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

          Έννοια και σκοπός του Σχολικού Κανονισμού

 

Με τον όρο  «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου, και επίσης να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Οι συνθήκες αυτές αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός  παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με  αποδοχή  και αναγνώριση.Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κατανομή ρόλων και ευθυνών, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

 

                                           ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

                                                   

                                                  Γενικά

 

Στα περιεχόμενα της σχολικής ζωής περιλαμβάνονται στοιχεία και δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κοινωνική ευαισθησία.

 

                                       Δικαιώματα των μαθητών

 • Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους με ευγένεια και σεβασμό προς τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.
 • Οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε ένα θετικό περιβάλλον μάθησης προκειμένου να αναπτύσσουν μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, αξίες και στάσεις που τους καταξιώνουν ως άτομα και διασφαλίζουν την αποδοχή και αναγνώριση της ομάδας.
 • Η δυνατότητα να κατανέμονται ρόλοι και ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής καλλιεργεί στα παιδιά υπευθυνότητα και τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ικανότητές τους.
 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της εφημερίας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει με κάποιο συμμαθητή τους στη διάρκεια του διαλείμματος, που δεν μπορεί να λυθεί με διάλογο.Αν για κάποιο λόγο δεν λυθεί το πρόβλημα, τα παιδιά θα απευθυνθούν στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος και, αν εκείνος κρίνει σκόπιμο, θα παραπέμψει το θέμα στη Διευθύντρια.Παρομοίως,αν προκύψει κάποιο θέμα κατά τις ώρες διδασκαλίας,οι μαθητές θα απευθυνθούν στον εκπαιδευτικό που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα και, αν εκείνος κρίνει σκόπιμο, θα παραπέμψει το θέμα στον υπεύθυνο του τμήματος ή στη Διευθύντρια.

 

                                      Άφιξη στο σχολείο

Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο σχολείο, πριν την έναρξη των μαθημάτων (Ώρα προσέλευσης: 8.00 – 8.15 π.μ.) Αν κάποιος μαθητής για σοβαρό λόγο καθυστερήσει, η πόρτα θα ανοίξει στο πρώτο διάλειμμα (9.40 – 10.00) προς διευκόλυνση των γονέων.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΠΔ 79/2017, άρθρο 18),και για λόγους ασφάλειας των παιδιών, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στη είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν.Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανένας εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Επισήμανση: κατά τη λειτουργία του σχολείου οι θύρες εισόδου-εξόδου παραμένουν κλειστές και κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου εάν δεν έχει δώσει σχετική άδεια η Διευθύντρια του σχολείου.Τυχόν έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού διευθετείται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια και οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου έως τη λήξη του ωραρίου.

 

                          Συμπεριφορά των μαθητών-υποχρεώσεις

Γενικά,οι μαθητές αντιμετωπίζουν όλους τους συμμαθητές τους ως ίσους,και τους συμπεριφέρονται με ευγένεια, σεβασμό και πνεύμα συνεργασίας.Απαγορεύεται η βία οποιασδήποτε μορφής και όλοι αποφεύγουν να χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που προσβάλλουν ή πληγώνουν τους άλλους.Όλοι προσπαθούμε να επιλύσουμε τυχόν διαφορές με ήρεμη και ειλικρινή συζήτηση και παραδεχόμαστε τα λάθη μας, γιατί χτίζοντας πάνω σε αυτά γινόμαστε καλύτεροι.

 

 • Στην πρωινή προσευχή όλοι συμπεριφέρονται με τον ανάλογο σεβασμό.Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική, όμως και αυτοί οι μαθητές οφείλουν να κάνουν ησυχία δηλώνοντας σεβασμό στην ώρα αυτή.Επίσης όλοι ακούν με προσοχή τις ανακοινώσεις της ημέρας.
 • Οι μαθητές δεν φέρνουν παιχνίδια ή αιχμηρά αντικείμενα στο σχολείο.Αν κάποιο αντικείμενο κρίνεται ανάρμοστο ή επικίνδυνο,θα μεταφέρεται στο γραφείο της Διευθύντριας και θα το παραλαμβάνουν από εκεί οι γονείς/ κηδεμόνες.
 • Οι μαθητές αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους.
 • Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση.
 • Όταν οι μαθητές μετακινούνται για να παρακολουθήσουν άλλο μάθημα κινούνται με ησυχία και ηρεμία χωρίς να ενοχλούν τις υπόλοιπες τάξεις.
 • Οι μαθητές προετοιμάζουν με υπευθυνότητα την εργασία που τους έχει ανατεθεί στο σπίτι, την φέρνουν εγκαίρως καθώς και τα απαραίτητα υλικά/βιβλία για το κάθε μάθημα.
 • Συμπεριφέρονται στους εκπαιδευτικούς με ευγένεια, σεβασμό και ακολουθούν τις οδηγίες τους, προκειμένου να καλλιεργείται κλίμα θετικό προς τη μάθηση.
 • Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, κάμερας και φορητών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο χώρο του σχολείου.
 • Οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούνται όλοι οι χώροι του σχολείου καθαροί.Επιπλέον, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία,δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή.
 • Eάν κάποιος μαθητής/τρια για λόγους ανάγκης χρειαστεί να τηλεφωνήσει στους γονείς/κηδεμόνες του,ζητά άδεια από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης ώρας (ή από διαθέσιμο εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο γραφείο αν είναι ώρα διαλείμματος) και τηλεφωνεί με την επίβλεψη εκπαιδευτικού.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στις σχολικές εορτές.

 

                                         Διαλείμματα

 • Στα διαλείμματα όλα τα παιδιά κατεβαίνουν στο προαύλιο.Κανείς δεν παραμένει στο εσωτερικό του κτηρίου ή στην τάξη, εκτός αν υπάρχει θέμα υγείας για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί ο υπεύθυνος του τμήματος και να δώσει σχετική άδεια.
 • Απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας οι μαθητές να παίζουν ποδόσφαιρο με μπάλες, με τενεκεδάκια αναψυκτικών, με πλαστικά μπουκάλια κ.λπ. Επίσης δεν επιτρέπονται τα παιχνίδια «πολέμου» ή πάλης και οι ασκήσεις εδάφους (κατακόρυφος,ρόδα κ.λπ.)
 • Οι μαθητές προσέχουν τα μικρότερα παιδιά, τον εαυτό τους και τους άλλους. Δε σπρώχνουν και αποφεύγουν κάθε μορφής βία.Αν χρειαστεί μπορεί να βοηθήσουν κάποιο μικρότερο μαθητή να μεταβεί στο γραφείο Διδασκόντων για περίθαλψη, αφού ενημερώσουν έναν από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 • Αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια χτυπήσει, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσει έναν από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να λάβει την αναγκαία περίθαλψη.

 

                          Πρόωρη αποχώρηση μαθητών

Αν κάποιος μαθητής χρειαστεί να φύγει πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου για σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια), παραδίδεται στο γονέα/κηδεμόνα από το διδάσκοντα της ώρας αυτής ή τον υπεύθυνο του τμήματος (ο κηδεμόνας παραλαμβάνει το παιδί από την αίθουσα διδασκαλίας αφού υπογράψει σχετικό έντυπο).

 

                            Αξιολόγηση των μαθητών

Στο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές δεν αξιολογούνται  ως προς την επίδοσή τους αποκλειστικά, αλλά ως προς τη συνολική τους εικόνα.Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ.Α. με αρ. Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017),η αξιολόγηση του μαθητή Δημοτικού «δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του,όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει,το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει,η δημιουργικότητά του,η συνεργασία με τους συμμαθητές του και ο σεβασμός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου».

 

                             ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 • Για το καλό των παιδιών οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με το σχολείο σε θέματα επίδοσης και συμπεριφοράς.Σε αυτό το πλαίσιο, επικοινωνούν συχνά με τους εκπαιδευτικούς της τάξης,παρακολουθούν με ενδιαφέρον το ήθος και τη σχολική επίδοση των παιδιών και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους μαθητές και μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους ή την ψυχοπνευματική τους εξέλιξη (π.χ. ιατρικά θέματα,έκτακτα γεγονότα στην οικογένεια).
 • Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι ή/και αναρτώνται στο ιστολόγιο του σχολείου (blogs.sch.gr/7dimnionias).
 • Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να φέρνουν τους μαθητές έγκαιρα στο σχολείο το πρωί (κατά τις ώρες 8.00 – 8.15), και φροντίζουν να είναι συνεπείς στην ώρα παραλαβής τους στο σχόλασμα.Επισημαίνεται ότι τα παιδιά των Α’ και Β’ τάξεων παραδίδονται στους γονείς τους, ενώ οι μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ’ έως και ΣΤ’ αποχωρούν με ευθύνη των γονέων τους.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του μέσα στο σχολικό χώρο.Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει με άλλο μαθητή ή εκπαιδευτικό, οι γονείς/κηδεμόνες θα απευθύνονται πρωτίστως στον εκπαιδευτικό που σχετίζεται με σκοπό τη συζήτηση του προβλήματος και την επίλυσή του μέσω της συνεργασίας.Αν το πρόβλημα παραμένει μπορούν να απευθυνθούν στη Διευθύντρια.
 • Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή ή των κηδεμόνων (π.χ. στα τηλέφωνα επικοινωνίας),οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο.
 • Στις περιπτώσεις που, λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή, η άσκηση της γονεϊκής μέριμνας του μαθητή/μαθήτριας έχει ανατεθεί στον έναν γονέα, ο εν λόγω γονέας υποχρεούται να προσκομίσει στη Διευθύντρια του σχολείου τη δικαστική απόφαση άσκησης επιμέλειας/γονεϊκής μέριμνας.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται για συνεργασία τους εκπαιδευτικούς και τη Διευθύντρια κατά τη διάρκεια των τακτικών μηνιαίων συναντήσεων που ανακοινώνονται μόλις σταθεροποιηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.Τυχόν έκτακτες συναντήσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης, τηλεφωνικής ή προφορικής, σε συγκεκριμένη ώρα (ραντεβού). Σε καμία περίπτωση τα ραντεβού δεν θα κλείνονται κατά τις ώρες 8.00-8.30 π.μ. ή σε διαλείμματα, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

Tέλος, γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες που μπορεί να επιβληθούν αν παραβούμε τον κανονισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης:

1.Παρατήρηση

2.Επίπληξη

3. Ενημέρωση γονέων

4.Παραπομπή στη Διευθύντρια

5.Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων

6.Ενημέρωση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

7. Αλλαγή τμήματος

8. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Οι όροι που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας αποτελούν συμβόλαιο ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας,έτσι ώστε με την τήρησή τους να διασφαλίζεται η τάξη και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, προς όφελος των μαθητών μας.Ο κανονισμός αυτός είναι αναρτημένος στο ιστολόγιο του σχολείου και, όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα τροποποιείται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                              Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ