ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22

Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2021, για μαθητές και μαθήτριες που γεννήθηκαν από 01-01-2015 έως  και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη είναι:

1.Aίτηση εγγραφής (θα την πάρετε από το Σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε και να την τυπώσετε από το σύνδεσμο στο κάτω μέρος του άρθρου, για συντόμευση του χρόνου εξυπηρέτησης)

2.Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

3.Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας (αντίγραφο συμβολαίου κατοικίας ή ενοικιοστασίου  ή  αντίγραφο φορολογικής δήλωσης  του προηγούμενου έτους-Ε1 ή πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα γονέα)

4.Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

5.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Το έντυπο θα το πάρετε από το Σχολείο ή θα το τυπώσετε από τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του άρθρου και θα το φέρετε συμπληρωμένο από Παιδίατρο έως 11 Σεπτεμβρίου 2021).

6.Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο, αλλά θα είναι διευκόλυνση να προσκομίσετε κάποιο πρόσφατο αν ήδη έχετε από το Δήμο, για συντόμευση του χρόνου εξυπηρέτησης). Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένη.

7.Αίτηση Ολοημέρου, αν ενδιαφέρεστε να φοιτήσει το παιδί στο Ολοήμερο (θα την πάρετε από το Σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε και να την τυπώσετε από το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του άρθρου, για συντόμευση του χρόνου εξυπηρέτησης). ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Πρόσθετα δικαιολογητικά  (κατά περίπτωση):

  1. Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
  2.  Σε περίπτωση μαθητών-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
  3. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης) 

Εγγραφές θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο τηλ. 210 2796996 ή  EAN ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ στο 690 6965447 (τηλεφωνείτε τις εργάσιμες ημέρες από 8.15 έως 13.οο)

Παρακαλούμε, λόγω των ειδικών συνθηκών, να προσέρχεται μόνο ο ένας γονέας φορώντας ΜΑΣΚΑ.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΗΝ-Α

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Αφήστε μια απάντηση