ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Μας ήλθε αυτή η ενημέρωση από το Ε.Ε.Ι:

Σας γνωστοποιούμε ότι το Μη-Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (Ε.Ε.Ι.) θα απονείμει «Υποτροφίες Αριστείας» σε μαθητές, που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου στα σχολεία του Ε.Ε.Ι. (Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού) κατόπιν της συμμετοχής τους σε Εισαγωγικές Εξετάσεις.

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού. Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: 1. Ελληνικά 2. Αγγλικά 3. Μαθηματικά .

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται στον ιστότοπο haef.gr  ακολουθώντας το μονοπάτι: «Εισαγωγή Μαθητών» ð «Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου». (https://www.haef.gr/el/Registration/RegistrationMiddleHigh_2019).

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά) διάρκειας  75 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις  50 μονάδες. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα – θα αποκλεισθούν. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, στις 08:30, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |T: 210 – 6798100 (εσωτ. 356-7|F: 210 – 6748156| e-mail: co-director@haef.gr| Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www.haef.gr | Τ.Θ. 65005 | Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο www.haef.gr και να απευθύνονται στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό (τηλέφωνα: 210-6798138, 210-6741349).

Β. Διαδικασία Αίτησης για «Υποτροφία Αριστείας». Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις (βλ. Α) που θα έχουν άριστη βαθμολογία σε Ελληνικά και Μαθηματικά θα κληθούν από Ειδική Επιτροπή του Σχολείου να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για τη χορήγηση «Υποτροφίας Αριστείας» μαζί με τα απαιτούμενα οικονομικά και άλλα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ημερομηνία για κατ’ οίκον συνέντευξη. Οι υποτροφίες αυτές θα χορηγηθούν σε μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Διάκριση στις εισαγωγικές εξετάσεις που προαναφέρθηκαν: μέσο όρο βαθμολογίας Ελληνικών και Μαθηματικών τουλάχιστον 80% με ελάχιστο όριο βαθμολογίας 75% σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά 2. Διαπιστωμένη σοβαρή οικονομική ανάγκη 3. Εξαιρετικό ήθος – ποιοτικά στοιχεία – ειδικά προσόντα κατά τα προηγούμενα έτη φοίτησής τους, τα οποία – κατά την κρίση της Επιτροπής – διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή. Αν δεν συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις αυτές επαρκής αριθμός ενδιαφερόμενων υποψηφίων, κατά την κρίση της Επιτροπής, μπορεί να μην χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι «Υποτροφίες Αριστείας». Οι αποφάσεις της Επιτροπής ως προς την επιλογή των υποψηφίων και υποτρόφων είναι αμετάκλητες.

Γ. Διάρκεια και καλύψεις «Υποτροφιών Αριστείας». Η κάθε «Υποτροφία Αριστείας» θα καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου μέχρι την αποφοίτησή του/της από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate (IB). Κάθε χρόνο, όμως, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση και το ήθος του/της υποτρόφου, καθώς και η διαπιστωμένη σοβαρή οικονομική ανάγκη της οικογενείας του/της.

Δ. Πρόγραμμα «Οικονομικής Ενίσχυσης». Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στα δίδακτρα. Οι γονείς μαθητών, που θα επιτύχουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας», μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομικής Ενίσχυσης». Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» και το Πρόγραμμα «Οικονομικής Ενίσχυσης» οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποτροφιών (τηλέφωνα: 210-6798135, 210-6798100 εσωτ. 4775). Τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό) ανοικτή παρουσίαση του Σχολείου καθώς και των Προγραμμάτων «Υποτροφιών Αριστείας» και «Οικονομικής Ενίσχυσης». Όσοι γονείς επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ενημερωτική αυτή συνάντηση, παρακαλούνται να κάνουν κράτηση ΣΤΟ  ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |T: 210 – 6798100 (εσωτ. 356-7|F: 210 – 6748156| e-mail: co-director@haef.gr| Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www.haef.gr | Τ.Θ. 65005 | θέσεών τους αποστέλλοντας e-mail έως την Τετάρτη, 5/2/2020 στη διεύθυνση pmarkou@haef.gr. Στο e-mail αυτό με τίτλο «Για την παρουσίαση της 10/2/2020» θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των γονέων, το ονοματεπώνυμο και η τάξη του υποψηφίου παιδιού καθώς και το πλήθος των θέσεων για τις οποίες θα γίνει η κράτηση.

Από τη Διεύθυνση

Αφήστε μια απάντηση