Εγγραφές σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε ενημέρωση σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφεί το παιδί σας στο καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λευκωσίας 50 & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, 121 33

Τηλ.: 210 5743 178

gymkallp@sch.gr

http://gymkallperist.att.sch.gr/

 

Εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ Γυμνασίου

Κατάθεση αιτήσεων

 

Αιτήσεις για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου θα γίνονται δεκτές στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

2, 4, 7, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Μαΐου 2018

ώρα 10:00 – 13:00

στον 1ο όροφο.

 

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) υποψηφίου.
  3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέως ή κηδεμόνα.
  5. Για την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς / κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο / Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
  6. Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης του υποψηφίου, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και η σχετική γνωμάτευση από τα επισήμως αναγνωρισμένα αρμόδια κέντρα (ΚΕΔΔΥ). [Οι σχετικές γνωματεύσεις ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ την ημέρα των εξετάσεων]

 

Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο).

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες.

Από τη Διεύθυνση

Αφήστε μια απάντηση