Συνεργατικός ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων για τη λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης

2

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και του Δημοτικού Αρτεσιανού μετά από σχεδόν 2 χρόνια μακριά από το φυσικό χώρο του σχολείου τους απόλαυσαν τη σχολική χρονιά 2021-22 τόσο τα μαθήματά τους στο σχολείο, την παρέα των συμμαθητών/-τριών τους αλλά και την καθιερωμένη επίσκεψη στη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου τους. Τα συναισθήματά τους και οι σκέψεις τους σχετικά με τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης στο σχολείο τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά αποτυπώθηκαν σε συνεργατικό ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων. Ο συνεργατικός αυτός πίνακας των μαθητών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση για φέτος των δράσεων, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των βιβλιοθηκών των δύο σχολείων. Οι σκέψεις των μαθητών θα αποτελέσουν, επίσης, εργαλείο διερεύνησης και αποτίμησης της λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιωθεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Ας δούμε τι έγραψαν τα παιδιά εδώ.